Category: Marriage Mantra

Marriage Mantra

Om Hreem Yogini Yogini Yogeswari Yoga Bhayankari Sakala Sthavara
Jangamasya Mukha Hrudayam Mama Vasam Akarsha Akarshaya Namaha:

Benefit of the Swayamvara Parvathi Moola Mantra Japa:
Delay in marriage
Love Marriage
Happy Married Life
Infertility (Problem in conceiving a baby)